FÄRG
 
 
 
 
 
 
 


Bli medlem

Medlem på det skånska forumet

Att bli medlem på det skånska forumet kostar inga pengar. Man registrerar sig med det alias man har på geocaching.com och får på så sätt tillträde till forumet när en administrator godkänt kontot. Registrera dig här för att bli medlem i forumet.

Medlem i föreningen

Kul att du är intresserad av att bli medlem i föreningen!

Vår förening har till uppgift att främja intresset av och verka för ökade kunskaper inom geocaching, framför allt i Skåne, och verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare. Genom att bli medlem stödjer du detta arbete.

Medlemsavgifterna används bland annat för att driva föreningen inklusive denna hemsida och det forum som också finns här. Dessutom deltar föreningen i olika aktiviteter, t.ex. Bokskogens dag, för att sprida information och kunskap om geocaching.

Vad får man som medlem?

För det första stödjer man föreningen och vår verksamhet med att sprida information om geocachingen i Skåne.

Mer konkret så har vi några olika butiker som ger våra medlemmar rabatt. Vilka det är kan du se under sidan sponsorer. Vi försöker löpande utöka antalet butiker och har ni tips på butiker, arrangörer eller liknande som kan vara intresserade så hör gärna av er till någon i styrelsen.

Försäljning av våra tygmärken tillsammans med ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Öresund har gjort det möjligt för föreningen att köpa in ett antal GPSer (Garmin Oregon 600). Dessa kan användas av föreningens medlemmar om man t.ex. ska förevisa geocaching för en förening eller liknande. Det är även möjligt för medlemmar att låna en sådan GPS om man t.ex. vill prova att cacha med GPS istället för mobiltelefon.

Föreningen är även med på olika arrangemang och vid flera tillfällen stöttat olika familjeevent i Skåne. From 2016 har vi även som målsättning att arrangera medlemsaktiviteter 1-2 gånger per år.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är fastställd till 50:- för vuxna och 25:- för ungdomar (13-20 år). Avgiften är personlig.

Denna summa sätter du in på föreningens bankgiro: 805-9792 och anger ditt alias, e-postadress samt för- och efternamn på den/de personer inbetalningen avser. Uppge gärna även ett telefonnummer vi kan nå dig på om något skulle vara oklart. Vill/kan du inte uppge detta vid betalningen går det bra att lägga till uppgifterna via kontaktformuläret.

Det går även bra att betala medlemskapet via Swish. Vårt Swishnummer är 123 377 17 97. Även här är det viktigt att ange alias, e-postadress samt för- och efternamn på den/de personer inbetalningen avser.

Medlemsavgiften avser kalenderår.

 

Medlemsregister

Det finns regler om hur och när man får behandla personuppgifter enligt GDPR (General data protection regulation).
När du blir medlem i Intresseföreningen Geocaching i Skåne behandlar vi dina uppgifter i enlighet med GDPR.

Genom att betala in medlemsavgift till Intresseföreningen Geocaching i Skåne (IGIS) samtycker du samtidigt till att IGIS behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter vi kan komma behandla är ditt namn, geocachingalias, adress, e-postadress, telefonnummer och IGIS medlemsnummer. De kommer enbart att användas av IGIS för kommunikation med medlemmarna och kommer inte lämnas ut till tredje part. Uppgifterna kan också användas till att redovisa antalet medlemmar i anonymiserad form i årsredovisningar, ansökningar och liknande. Medlemskap är frivilligt och gäller för ett år i taget. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att mejla till info@geocachingiskane.se. Då bör du vara medveten om att du inte längre kan få medlemsinformation via mejl.

Samtycke till behandling av ovannämnda personuppgifter gäller liksom medlemskap för det kalenderår för vilket medlemsavgift är erlagd.

Det åligger varje medlem att uppdatera sina uppgifter vid t.ex. ändring av e-postadress. Vill du ändra dina uppgifter vänligen klicka här.