FÄRG
 
 
 
 
 
 
 


Bli medlem

Medlem på det skånska forumet

Att bli medlem på det skånska forumet kostar inga pengar. Man registrerar sig med det alias man har på geocaching.com och får på så sätt tillträde till forumet när en administrator godkänt kontot. Registrera dig här för att bli medlem i forumet.

Medlem i föreningen

Kul att du är intresserad av att bli medlem i föreningen!

Vår förening har till uppgift att främja intresset av och verka för ökade kunskaper inom geocaching, framför allt i Skåne, och verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare. Genom att bli medlem stödjer du detta arbete.

Medlemsavgifterna används bland annat för att driva föreningen inklusive denna hemsida och det forum som också finns här. Dessutom deltar föreningen i olika aktiviteter, t.ex. Bokskogens dag, för att sprida information och kunskap om geocaching.

Vad får man som medlem?

För det första stödjer man föreningen och vår verksamhet med att sprida information om geocachingen i Skåne.

Mer konkret så har vi några olika butiker som ger våra medlemmar rabatt. Vilka det är kan du se under sidan sponsorer. Vi försöker löpande utöka antalet butiker och har ni tips på butiker, arrangörer eller liknande som kan vara intresserade så hör gärna av er till någon i styrelsen.

Försäljning av våra tygmärken tillsammans med ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Öresund har gjort det möjligt för föreningen att köpa in ett antal GPSer (Garmin Oregon 600). Dessa kan användas av föreningens medlemmar om man t.ex. ska förevisa geocaching för en förening eller liknande. Det är även möjligt för medlemmar att låna en sådan GPS om man t.ex. vill prova att cacha med GPS istället för mobiltelefon.

Föreningen är även med på olika arrangemang och vid flera tillfällen stöttat olika familjeevent i Skåne. From 2016 har vi även som målsättning att arrangera medlemsaktiviteter 1-2 gånger per år.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är fastställd till 50:- för vuxna och 25:- för ungdomar (13-20 år). Avgiften är personlig.

Denna summa sätter du in på föreningens bankgiro: 805-9792 och anger ditt alias, e-postadress samt för- och efternamn på den/de personer inbetalningen avser. Uppge gärna även ett telefonnummer vi kan nå dig på om något skulle vara oklart. Vill/kan du inte uppge detta vid betalningen går det bra att lägga till uppgifterna via kontaktformuläret.

Det går även bra att betala medlemskapet via Swish. Vårt Swishnummer är 123 377 17 97. Även här är det viktigt att ange alias, e-postadress samt för- och efternamn på den/de personer inbetalningen avser.

Medlemsavgiften avser kalenderår.

 

GDPR policy för Intresseföreningen Geocaching i Skåne (IGIS)

Vad behandlas?
Som medlem i Intresseföreningen Geocaching i Skåne (IGIS) samtycker man till att IGIS kan komma att behandla personuppgifter såsom medlemmens namn, geocachingalias, adress, epostadress, telefonnummer och IGIS medlemsnummer.

Vad används personuppgifterna till?
Uppgifterna kommer enbart användas av IGIS för kommunikation med medlemmarna och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Uppgifterna kan också användas till att redovisa antalet medlemmar i anonymiserad form i årsredovisningar, ansökningar och liknande. Såframt du väljer att använda IGIS medlemserbjudande som tillkommer via våra samarbetspartners kommer vi behöva vi lämna ut en personuppgift (tx alias) för att samarbetspartnern kan se att du är medlem i IGIS.

Måste jag samtycka?
Samtycke liksom medlemsskap är frivilligt och gäller för ett år i taget - det kalenderår för vilket medlemsavgift är erlagd. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att mejla till info@geocachingiskane.se. Det blir dock omöjligt för IGIS att administrera ditt medlemsskap ifall du drar tillbaks ditt samtycke, därför hänger de två ihop.

Hur sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas i föreningens molntjänst som enbart IGIS sittande styrelsemedlemmar och suppleanter har åtkomst till.

Hur länge sparas uppgifterna?
IGIS sparar dina uppgifter under tiden som du är medlem och så länge som bokföringslagen kräver det efter att du inte längre är medlem. Du kan alltså fortfarande få mejl från IGIS upp emot 11⁄2 år efter att du avslutat ditt medlemsskap.

Vad vet ni om mig som medlem?
Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, hur de används eller vill rätta uppgifter vi har om dig, ber vi dig kontakta IGIS på info@geocachingiskane.se Om du inte är nöjd med hur IGIS behandlar dina personupgifter har du alltid möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Grundläggande information
Personuppgiftsansvarig: Intresseföreningen Geocaching i Skåne (IGIS)
Kontakt: info@geocachingiskane.se
Ändamål: Medlemsadministration
Rättslig grund: Samtycke