FÄRG
 
 
 
 
 
 
 


Bli medlem

Medlem på det skånska forumet

Att bli medlem på det skånska forumet kostar inga pengar. Man registrerar sig med det alias man har på geocaching.com och får på så sätt tillträde till forumet när en administrator godkänt kontot. Registrera dig här för att bli medlem i forumet.

Medlem i föreningen

Kul att du är intresserad av att bli medlem i föreningen!

Vår förening har till uppgift att främja intresset av och verka för ökade kunskaper inom geocaching, framför allt i Skåne, och verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare. Genom att bli medlem stödjer du detta arbete.

Medlemsavgifterna används bland annat för att driva föreningen inklusive denna hemsida och det forum som också finns här. Dessutom deltar föreningen i olika aktiviteter, t.ex. Bokskogens dag, för att sprida information och kunskap om geocaching.

Vad får man som medlem?

För det första stödjer man föreningen och vår verksamhet med att sprida information om geocachingen i Skåne.

Mer konkret så har vi några olika butiker som ger våra medlemmar rabatt. Vilka det är kan du se under sidan sponsorer. Vi försöker löpande utöka antalet butiker och har ni tips på butiker, arrangörer eller liknande som kan vara intresserade så hör gärna av er till någon i styrelsen.

Försäljning av våra tygmärken tillsammans med ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Öresund har gjort det möjligt för föreningen att köpa in ett antal GPSer (Garmin Oregon 600). Dessa kan användas av föreningens medlemmar om man t.ex. ska förevisa geocaching för en förening eller liknande. Det är även möjligt för medlemmar att låna en sådan GPS om man t.ex. vill prova att cacha med GPS istället för mobiltelefon.

Föreningen är även med på olika arrangemang och vid flera tillfällen stöttat olika familjeevent i Skåne. From 2016 har vi även som målsättning att arrangera medlemsaktiviteter 1-2 gånger per år.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är fastställd till 50:- för vuxna och 25:- för ungdomar (13-20 år). Avgiften är personlig.

Denna summa sätter du in på föreningens bankgiro: 805-9792 och anger ditt alias, e-postadress samt för- och efternamn på den/de personer inbetalningen avser. Uppge gärna även ett telefonnummer vi kan nå dig på om något skulle vara oklart. Vill/kan du inte uppge detta vid betalningen går det bra att lägga till uppgifterna via kontaktformuläret.

Det går även bra att betala medlemskapet via Swish. Vårt Swishnummer är 123 377 17 97. Även här är det viktigt att ange alias, e-postadress samt för- och efternamn på den/de personer inbetalningen avser.

Medlemsavgiften avser kalenderår.

 

Medlemsregister

Det finns regler om hur och när man får behandla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen).
När du blir medlem i Intresseföreningen Geocaching i Skåne behandlar vi dina uppgifter i enlighet med PUL.
Ett medlemskap i Intresseföreningen Geocaching i Skåne innebär att du godkänner att vi lagrar viss information om dig.
När du betalar in medlemsavgiften till Intresseföreningen Geocaching i Skåne godkänner du detta.

Intresseföreningen Geocaching i Skåne sparar information enligt följande:

Som förening får vi registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration.
I en förening kan det också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar.
Personnummer får registreras när det är klart motiverat – till exempel om du ingår i styrelsen eller har andra förtroendeuppdrag.
Du uppger endast ditt personnummer om detta blir aktuellt. Vi använder INTE ditt personnummer som medlemsnummer.

Vilka uppgifter registreras och hur de kommer att användas?

Namn, adress, e-post, ev. telefonnummer om du uppger detta och alias kommer att registreras i vårt medlemsregister.
Alla uppgifter hanteras med största möjliga säkerhet och sekretess. Vi kommer aldrig sälja vidare några uppgifter om våra medlemmar till andra företag eller föreningar.
Vi behöver en e-postadress för att säkerställa respektive identitet samt skicka ut medlemsbrev om man önskar få detta.
Det åligger varje medlem att uppdatera sina uppgifter vid t.ex. ändring av e-postadress. Vill du ändra dina uppgifter vänligen klicka här.