FÄRG
 
 
 
 
 
 
 


Kartor i GPS

Det finns ett flertal olika typer av kartor och det är lätt att bli förvirrad. Till t.ex. Garmins GPSer finns det följande kartor:

  • Basemap
  • Ruttbara kartor
  • Topografiska kartor
  • "Friluftskartan"

Basemap finns inbyggd i GPS. Bättre GPSer har en bättre upplösning, t.ex. har vissa skalan 1:200 000 över hela Europa medan andra nätt och jämnt har motorvägar utsatta.

Ruttbara kartor bygger på liknande data som finns i bilnavigatorer. Det finns en hel uppsjö varianter idag, dels i olika bilnavigatorer, dels materialet som bygger på OpenStreetMap, dels Google Maps, Apple Maps och Waze.

Topografiska kartor finns dels specifika för friluftsgpser, men även öppet material som FN varit med och bekostat. Detta öppna material (SRTM) har olika upplösning i olika delar av världen, men här i Sverige är det oftast 10 eller 25 meters höjdkurvor i 90x90 meters rutor.

"Friluftskartan" är visserligen en vektorkarta precis som en ruttbar karta men den saknar ruttinformation.

Garmin-GPS

För Garmin GPS är kartmaterialet standardiserat och utbytbart.

Det går att köpa Garmins egna kartor och ladda in i enheterna, men det går även att ladda in t.ex. OpenStreetMap-kartor och höjdkurvor.

Dessutom har de flesta Garmin GPSer ett ganska lättåtkomligt menyval där man kan välja vilken karta som ska visas. Alla kartor för Garmin har ett lager angivit och det aktiva översta döljer de underliggande med två fiffiga undantag. För det första kan områden i en karta vara genomskinliga, då ser man den närmaste kartan under och inte är genomskinlig på platsen. För det andra så används ruttningen på den översta kartan som har ruttning. Ett användbart exempel på detta är att Friluftskartan ligger i ett högre lager än City Navigator men den saknar ruttning. Det gör att Friluftskartan visas, men ruttningen sker efter City Navigator om båda är aktiva.

Vill man ladda in egen OpenStreetMap i sin Garmin-gps så följer man instruktionerna på Marcus site eller från Olofs sida: http://oloflaurinnotepad.blogspot.se/2011/01/openstreetmap-ute-i-verkligheten.html (Olofs sida är betydligt äldre, det finns nyare sätt).

Ett problem som finns (funnits?) med OpenStreetMap och Garmin är att i enhetens meny kan man inte se mer om kartan än att det är en OpenStreetMap-karta. Laddar man då in en för Danmark och en för Tyskland så kan man inte se skillnad på dem.

Vill man få in höjdkurvor från det öppna SRTM-materialet så är det två saker att tänka på. Dels är dessa filer väldigt stora, men som tur är så ändrar sig höjdkurvor inte förutom i dagbrott och schakttippar. Söker man lite på nätet bör det gå att hitta färdigbyggda höjdkurvsfiler för olika länder eller regioner. SRTM-kartan bör ligga i ett högt lager och vara genomskinlig för att vara användbar, alltså syns linjerna ovanpå andra kartor.

Bidra till kartor själv

Det enklaste är att använda en mobilapp som t.ex. Waze. Det formatet är dock inte användbart i din friluftsgps utan bundet till mobiltelefonen. Av den anledningen kan t.ex. OpenStreetMap vara ett trevligt alternativ. Med OSM kan man själv spara spår ute i verkligheten och sedan rita kartor själv från det. Med reservation för att tekniken utvecklats och blivit enklare sedan detta skrevs (bland annat en bra online-editor) finns lite tips på Olofs sidor (skapade inför ett event för några år sedan):

http://oloflaurinnotepad.blogspot.se/2011/01/openstreetmap-med-josm.html
http://oloflaurinnotepad.blogspot.se/2011/01/openstreetmap-fotostod.html


Skrivet av: OlofL, 2013-08-23