FÄRG
 
 
 
 
 
 
 


Medlemsaktiviteter

Från och med våren 2016 är föreningens mål att kunna genomföra 1-2 aktiviteter per år.

2018-05-20 - Uppåkra-järnåldersstaden

Följ med på en guidad visning av en av norra Europas mest intressanta fornlämningar.

Föreningens nästa medlemsaktivitet är ett besök vid Uppåkra, Skandinaviens största och mest fyndrika järnåldersbosättning. Staden fungerade som ett kommersiellt, politiskt och religiöst maktcentrum under mer än 1000 år och fascinerar än i dag.


VÖLUND 900 E.KR.


Järnåldersstaden i Uppåkra täcker en mer än 40 hektar stor yta, vilket motsvarar 25 fotbollsplaner. Bebyggelsen var som störst under vikingatiden (800-1000 e.Kr.) då uppemot ett tusental människor kan ha bott i området. Boplatsen upptäcktes år 1934 i samband med att en gård byggdes sydväst om Uppåkra kyrka.


1934 då Uppåkra återupptäcktes


Nu får vi chansen att få en guidad visning och beskrivning av området och utgrävningarna.

När: Söndagen den 20 maj kl. 15.30, besöket beräknas ta ca 1 timme.
Plats: Uppåkra Arkeologiska Center - N 55 40.010, E 013 10.330

Kostnad:
Medlemmar 0:-
Icke medlemmar 40:- (medlemmar har förtur vid bokning senast 30/4)
Max 50 deltagare.Guidad visning av Uppåkra


För de som önskar är Uppåkra Café öppet så det finns möjlighet att ta en fika innan. Detta står var och en för själv. Om vi blir många som önskar fika innan så behöver vi både boka och förbeställa, annars klarar de inte att hantera det för större sällskap. Meddela därför gärna i anmälan om ni även är intresserade av fika innan. Årets meny är inte fastställd än, men här kan ni se menyn från 2017.

Anmälan görs via mail till anmalan@geocachingiskane.se

Ange tydligt namn och alias i anmälan, meddela även om ni är intresserade av att fika innan.

Välkomna!Har ni tips på aktiviteter som skulle passa så hör gärna av er till någon av oss i styrelsen, eller via kontaktformuläret!

Tidigare medlemsaktiviteter