FÄRG
 
 
 
 
 
 
 


Geocacharens ordlista

Inom geocaching kan man stöta på en del förkortningar som kan vara svåra att förstå.
Här nedan har vi samlat en del av dem och stöter du på någon förkortning som inte finns med i listan som du anser behöver förklaras, hör gärna av dig till oss så lägger vi till den.

a.k.a.
Also known as, dvs ”även känd som”. Används ibland som avslutning efter ett personligt meddelande när man signerar med sitt riktiga namn och sen lägger till a.k.a. och så sitt alias.

Bug
Kortare namn för Travel Bug.
En Travel Bug är ett spårbart objekt som reser från plats till plats och samlar på sig historier på vägen.
Här kan du bidra med din egen historia eller uppleva äventyr genom varje Travel Bugs historier.
På varje TB finns ett id nummer som man använder för att logga dessa små kryp på nätet.

BYOP
Bring your own pen.

CACHE
Det man letar efter =)
På svenska kan man översätta det till gömma, vissa kallar det också för ”burken”.

CITO
Cache In Trash Out. Städevent i klassisk "Håll Sverige Rent"-anda

CO
Cache Owner, den som har lagt ut och är ägare till cachen.

Coin
I princip detsamma som en Travel Bugs (TB), men i detta fallet ofta ett mynt eller liknande. Dessa är ofta väldigt fina och reser från cache till cache och loggas separat precis som TBs.

DNF
Did Not Find. Man har letat men inte hittat gömman (cachen)

FTF
First To Find, alltså den som först hittar cachen och skriver i loggboken.
Är man fler som letar brukar man dela på FTFen. Tycker man det är roligt med statistik
kan man i loggen skriva {*FTF*} så kan man se sina FTFer på www.geocaching.se om man är medlem där.

FTS
First To Solve. Den förste som löser en mystery-cache men inte har loggat den.

GIS
GIS betyder Geographic Information System och är ett samlingsnamn för datorprogram
som kan användas för att visa och redigera kartor samt ta fram statistik och behandla
geografisk information på andra sätt. Termen används oftast om mer avancerade program
som används av forskare och professionella kartanvändare.

Geochecker
Vissa mystery, som inte anger rätt koordinat i cachebeskrivningen, har en länk till en sida där man kan kontrollera de koordinater man fått fram är rätt. Detta gör att man vet att man letar på rätt plats när man väl åker till koordinaterna man fått fram. Det är helt gratis, och det är väldigt enkelt att använda. Man ser det som en länk i cache-beskrivningen.

GPS
GPS är en förkortning för Global Positioning System. Detta är ett system av satelliter som tillsammans
med en GPS-mottagare kan räkna ut vart på jorden man befinner sig.

GPX
GPX är ett filformat för filer innehållande avancerad GPS-information om rutter, spår, och waypoints. Groundspeak, som driver geocaching.com, använder en utökad version av GPX som också innehåller specialinformation om cacher. Med hjälp av program som t.ex. GSAK så kan man hantera informationen genom filter och export till olika kartprogram.

GSAK
Geocacher Swiss Army Knife.
GSAK är ett hjälpprogram för att hantera filer i GPX-format där man bl.a. kan sortera, filtrera, använda marco och söka på olika sätter efter cacher man har laddat ner till programmet.
Mer info om programmet och download finns på http://www.gsak.net.

GZ
”Ground Zero”. Benämning för platsen där gömman finns eller där gpsen ”nollar”.

GSD
Geografiska Sverigedata, GSD, är samlingsnamnet för Lantmäteriets sortiment av geografiska databaser med grundläggande, lägesbestämd landskapsinformation.  Mer information finns hos Lantmäteriet.

LOC
LOC är ett filformat som används på geocaching.com för att lagra information om cacher.
LOC-filer för en eller ett par cacher kan laddas ner av alla användare. Filerna innehåller
betydligt mindre information än GPX-filerna som kan laddas ner av betalande medlemmar.

LTF
Last To Find, Sist Att Hitta. Den som hittar en cache sist eller senast.

MIA
Missing In Action
Det används framförallt inom geocachingvärlden för att tala om ifall något har försvunnit.
Man kan säga att en TB är MIA vilket i så fall innebär att en travel bug har försvunnit.

Mugglare
Precis som i Harry Potter handlar det om personer som inte är insatta i det man gör – i vårt fall geocaching.

NMEA
National Marine Electronics Association är en organisation som ligger bakom den standard för hur
navigeringsutrustning, som t.ex. GPS mottagare, kommunicerar med varandra.

PQ
PQ står för Pocket Query.  Det är en tjänst för betalande medlemmar (premium) på Geocaching.com, som används för att ladda ner upp till 1000 cacher i en fil.

RIK
Digitalt kartformat från Lantmäteriet.

RT90
RT90, eller Rikets Triangelnät 90, är det geodetiska datum som används för Rikets Nät som är det
Vanligaste koordinatsystemet för svenska kartor.

STF
Second To Find. Den som är kniper silverplatsen att hitta cachen när den publiceras.

TB
En Travel Bug är ett spårbart objekt som reser från plats till plats och samlar på sig historier på vägen.
Här kan du bidra med din egen historia eller uppleva äventyr genom varje Travel Bugs historier.
På varje TB finns ett id nummer som man använder för att logga dessa små kryp på nätet.

TFTC
Thank For The Cache, eller Tack För Cachen
Detta är ett vanligt amerikanskt uttryck som kan användas när man vill säga tack för cachen.
Oftast uppskattar ägaren till cachen att man skriver mer är bara förkortningarna. Några rader om hur man upplevde gömman, hur omgivningen var eller om det var en lätt – eller svårhittad cache brukar uppskattas betydligt mer än förkortningar.

TFTE

Thanks ForThe Event eller Tack För Eventet
Oftast uppskattar ägaren till eventet  att man skriver mer är bara förkortningarna. Några rader om hur man upplevde det brukar uppskattas betydligt mer än förkortningar.

TFTH
Thanks For The Hunt, d.v.s. Tack för jakten.
Oftast uppskattar ägaren till cachen att man skriver mer är bara förkortningarna. Några rader om hur man upplevde gömman, hur omgivningen var eller om det var en lätt – eller svårhittad cache brukar uppskattas betydligt mer än förkortningar.

TNLN
Took Nothing, Left Nothing, alltså Tog Inget Lämnade Inget. Om man inte gjorde något byte av saker I cachen kan man använda denna förkortning. Det förekommer att folk skriver datum, sitt alias och TNLN enbart i loggboken, vilket sparar utrymme.
Oftast uppskattar ägaren till cachen att man skriver mer är bara förkortningarna. Några rader om hur man upplevde gömman, hur omgivningen var eller om det var en lätt – eller svårhittad cache brukar uppskattas betydligt mer än förkortningar.

TNLNSL
En längre variant av TNLN (Took Nothing, Left Nothing) fast här med tillägget Signed Log (SL).
Oftast uppskattar ägaren till cachen att man skriver mer är bara förkortningarna. Några rader om hur man upplevde gömman, hur omgivningen var eller om det var en lätt – eller svårhittad cache brukar uppskattas betydligt mer än förkortningar.

TNSL
Om man inte vill skriva dit TNLNSL (Took Nothinh, Left Nothing, Signed Logg) så kan man skala bort
ytterligare två bokstäver, och då blir det Took Nothing, Signed Logbook
Oftast uppskattar ägaren till cachen att man skriver mer är bara förkortningarna. Några rader om hur man upplevde gömman, hur omgivningen var eller om det var en lätt – eller svårhittad cache brukar uppskattas betydligt mer än förkortningar.

UE
Uraban Exploration är en typ av cacher som är placerade på ett sådant sätt att det kan innebära besök i tunnlar, underjordiska gångar, övergivna hus eller på annat sätt otillgängliga ställen för att hitta cachen.

WAAS/EGNOS
Wide Area Augmentation System är ett system av referenssatelliter
som förbättrar noggrannheten på GPS systemet.
Det finns även en europeisk motsvarighet som heter EGNOS

WGS84
Detta är ett internationellt kartdatum, tillika det som Geocaching.com använder.